+994 50 427 65 27

Müalicələr

Müalicələr
Sağlam olun!

Müalicə və Prosedurlar

İcra etdiyim bütün işləmlərə dair Gazi Universitetinin təstiqli sertifikatları var.

Endoskopiya

Mədənin Endoskopik dəyərləndirilməsi, özofaqus və mədə stentlərinin taxılması...

Kolonoskopi

Bağırsaqların kolonoskopik dəyərləndirilməsi, poliplərin alınması...

Endoskopik Ultrasonograsi

Pankreas, qaraciyər, mede, özofagus kist və tümörlərinin aşkar edilməsi...

Hepatitlər

Mədənin Endoskopik dəyərləndirilməsi, özofaqus və mədə stentlərinin taxılması...

Qaraciyər yağlanması

Bağırsaqların kolonoskopik dəyərləndirilməsi, poliplərin alınması...

Qastroskopiya

Pankreas, qaraciyər, mede, özofagus kist və tümörlərinin aşkar edilməsi...

ERCP

(Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreografi) - Koledok (öd yolları) daşlarının çıxarılması...

ESD

(Endoskopik Submokuzal Disseksiyon ) Özofagus...

Helikobakter pilori

Pankreas, qaraciyər, mede, özofagus kist və tümörlərinin aşkar edilməsi...

Qastroözefageal reflüks

(Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreografi) - Koledok (öd yolları) daşlarının çıxarılması...

Qastrit

(Endoskopik Submokuzal Disseksiyon ) Özofagus...

Mədə polipləri

Pankreas, qaraciyər, mede, özofagus kist və tümörlərinin aşkar edilməsi...